Frumgögn birt

Hlekkir í PDF-útgáfur skjala sem stuðst er við á vefnum

pappírar einkavæðing einkavæðingarnefnd Búnaðarbanki Íslands RNA rannsóknarnefnd Alþingis
Pappírar og skjöl.

Vísað er til eftirtalinna gagna í umfjöllun um um einkavæðingu bankanna 2002 og aðkomu Hauck & Aufhäuser að Búnaðarbankanum á vef þessum. Þau birtast hér í tímaröð, en hlekkirnir vísa á þau í PDF-formi. Skjölin opnast í nýjum glugga þegar smellt er á viðkomandi hlekk.

9. febrúar 1996 Forsætisráðuneytið: Verklagsreglur um útboð og sölu ríkisfyrirtækja

14. febrúar 1996 Forsætisráðuneytið: Erindisbréf framkvæmdanefndar um einkavæðingu

12. júlí 1996 Lög um viðskiptabanka og sparisjóði

5. mars 1997 Frumvarp til laga um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

29. ágúst 1998 Morgunblaðið, frétt á síðu 12: Stefnumótun ríkisstjórnarinnar um sölu ríkisbanka

3. september 1998 Skráningarlýsing hlutabréfa Landsbankans

28. maí 1999 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks

29. nóvember 1999 Fréttatilkynning vegna sölu á 15% af hlut ríkisins í Landsbanka og Búnaðarbanka

5. mars 2001 Frumvarp til laga sem heimilaði sölu ríkisins á Landsbankanum og Búnaðarbankanum

21. desember 2001 Kauphallartilkynning um frestun á sölu hlutabréfa Landsbankans til kjölfestufjárfestis

14. júní 2002 Útboði lokið á fimmtungi hlutafjár í Landsbanka Íslands

30. júní 2002 Minnisblað framkvæmdanefndar um einkavæðingu til viðskiptaráðherra

5. júlí 2002 Fréttatilkynning Framkvæmdanefndar um einkavæðingu um væntanlega sölu hlutar ríkisins í Landsbanka og Búnaðarbanka

10. júlí 2002 Kauphallartilkynning: Framkvæmdanefnd um einkavæðingu auglýsir eftir fjárfestum áhugasömum um að kaupa að minnsta kosti fjórðungshlut í Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

25. júlí 2002 Tilkynning S-hóps til framkvæmdanefndar um einkavæðingu um áhuga á kaupum á kjölfestuhlut í Búnaðarbanka Íslands eða Landsbanka Íslands

25. júlí 2002 Tilkynning frá framkvæmdanefnd um einkavæðingu: Fimm fjárfestar áhugasamir um kaup á hlut ríkisins í bönkunum

28. ágúst 2002 Fundargerð framkvæmdanefndar um einkavæðingu

4. september 2002 Fundargerð framkvæmdanefndar um einkavæðingu

9. september 2002 Fundargerð framkvæmdanefndar um einkavæðing

10. september 2002 Bréf Steingríms Ara Arasonar til Davíðs Oddssonar forsætisráðherra þar sem hann segir sig úr einkavæðingarnefnd

1. október 2002 Greinargerð Ríkisendurskoðunar um útboð á fjórðungshlut ríkisins í Landsbanka Íslands hf.

31. október 2002 Bréf S-hópsins til framkvæmdanefndar um einkavæðingu

4. nóvember 2002 Samanburður HSBC á tilboðum S-hóps og Kaldbaks í hlut ríkisins í Búnaðarbankanum

4. nóvember 2002 Bréf Michael Sautter hjá Société Générale, ráðgjafa S-hópsins, til Edward Williams hjá HSBC, ráðgjafa stjórvalda

14. nóvember 2002 Tilkynning um stofnun einkahlutafélagsins Eglu ehf.

14. nóvember 2002 Tilkynning til hlutafélagaskrár um stofnun Eglu ehf. og samþykktir félagsins

16. nóvember 2002 Tilkynning framkvæmdanefndar um einkavæðingu um samkomulag við S-hópinn

16. nóvember 2002 Samkomulag stjórnvalda og S-hóps, „Heads of agreement“

11. desebmer 2002 Fundargerð stjórnar Kers, síða 1 og síða 2

13. desember 2002 Fundargerð framkvæmdanefndar um einkavæðingu

16. desember 2002 Kauphallartilkynning Framkvæmdanefndar um einkavæðingu um frestun undirritunar kaupsamnings

9. janúar 2003 Fundargerð framkvæmdanefndar um einkavæðingu

10. janúar 2003 Tilkynning til Hlutafélagaskrár um breytingu á félaginu Eglu yfir í hlutafélag ásamt nýjum samþykktum félagsins

14. janúar 2003 Umboð Hauck & Aufhäuser til Peter Gatti

15. janúar 2003 Frétt Viðskiptablaðsins um kaupviðræður S-hópsins og ríkisins og mögulegan samruna við Kaupþing

15. janúar 2003 Samkomulag S-hópsins um skiptingu kostnaðar

15. janúar 2003 Samningur um kaup Hauck & Aufhäuser á helmingi hlutafjár í Eglu hf.

16. janúar 2003 Hluthafasamkomulag S-hópsins

16. janúar 2003 Sameiginleg fréttatilkynning um sölu kjölfestuhlutar ríkisins í Búnaðarbanka Íslands til S-hópsins

16. janúar 2003 Kaupsamningur um hlutafé milli íslenska ríkisins og S-hópsins

16. janúar 2003 Frétt á vef mbl.is um Hauck & Aufhäuser og fjárfestingu bankans í Búnaðarbankanum

16. janúar 2003 Fundargerð hluthafafundar í Eglu hf.

17. janúar 2003 Umfjöllun Morgunblaðsins á síðu 12 um sölu ríkisins á 45,8% hlut í Búnaðarbankanum

17. mars 2003 Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um hæfi S-hópsins til að fara með virkan eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands

18. mars 2003 Kauphallartilkynning Fjármálaeftirlitsins um að staðfest hafi verið hæfi kjölfestufjárfesta í Búnaðarbankanum

18. mars 2003 Kauphallartilkynning S-hópsins um ákvörðun Fjármálaeftirlitsins varðandi hæfi kjölfestufjárfesta í Búnaðarbankanum

19. mars 2003 Tilkynning til Hlutafélagaskrár um nýjar samþykktir Eglu hf. ásamt nýjum samþykktum félagsins

21. mars 2003 Kvittun vegna greiðslu Hauck & Aufhäuser á 7,6 milljónum dala inn á reikning Seðlabanka Íslands hjá Seðlabanka Bandaríkjanna í New York

27. maí 2003 Frétt Morgunblaðsins um sameiningu Kaupþings og Búnaðarbanka

2. september 2003 Kauphallartilkynning um hlutafjáraukningu Kaupþings Búnaðarbanka

2. september 2003 Skráningarlýsing vegna hlutafjáraukningar Kaupþings Búnaðarbanka

30. desember 2003 Skýrsla Ríkisendurskoðunar: Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998-2003

27. september 2004 Beiðni Eglu til viðskiptaráðherra um heimild til sölu á hluta eignar Hauck & Aufhäuser í félaginu til annarra hluthafa félagsins

8. mars 2004 Samþykkt viðskiptaráðherra á beiðni Eglu um viðskipti með hlut Hauck & Aufhäuser

25. mars 2004 Samningur um sölu hlutabréfa milli Hauck & Aufhäuser og Eglu hf.

29. desember 2004 Fundargerð hluthafafundar Eglu hf.

7. júní 2005 Minnisblað til fjárlaganefndar frá Ríkisendurskoðun: Nánar um nokkur atriði er tengjast sölu á hlut ríkisins í Landsbanka og Búnaðarbanka til kjölfestufjárfesta á árinu 2002 

14. júní 2005 Kauphallartilkynning um kaup Kjalars ehf. á eftirstandandi bréfum Hauck & Aufhäuser í Eglu hf.

27. júní 2005 Frétt Morgunblaðsins um fullyrðingar Vilhjálms Bjarnasonar aðjúnkts og fjárfestis

27. júní 2005 Yfirlýsing Hauck & Aufhäuser vegna umræðu um sölu hlutar ríkisins í Búnaðarbankanum

30. júní 2005 Tilkynning til Hlutafélagskrár um breytingar á stjórn og samþykktum Eglu hf. ásamt nýjum samþykktum

3. júlí 2005 Frétt Fréttablaðsins um tilkynningaskyldu Hauck & Aufhäuser í Þýskalandi

22. febrúar 2006 Frétt Markaðarins/Fréttablaðsins með viðtali við Peter Gatti

1. mars 2006 Álit Stefáns Svavarssonar á fullyrðingum um fjárfestingu Hauck & Aufhäuser í Eglu hf.

3. mars 2006 Staðfesting frá Hauck & Aufhäuser varðandi eign á bréfum í Eglu hf.

17. mars 2006 Staðfesting KPMG á því að eign bréfa Eglu hf. hafi verið færð til bókar hjá Hauck & Aufhäuser

28. mars 2006 Samantekt Ríkisendurskoðunar um fund Vilhjálms Bjarnasonar með Ríkisendurskoðun vegna „nýrra“ gagna og upplýsinga um sölu á 45,8% hlut ríkisins í Búnaðarbanka Íslands hf. til hins svokallaða S-hóps

28. mars 2006 Fylgiskjöl 1-29 með samantekt Ríkisendurskoðunar

28. mars 2006 Fylgiskjöl 30-46 með samantekt Ríkisendurskoðunar

12. apríl 2010 Síða 249 í 1. bindi skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis um fall bankanna

12. apríl 2010 Síða 257 í 1. bindi skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis um fall bankanna

20. júní 2012 Síður 16 til 21 í Skýrslu Bankasýslu ríkisins 2012: 3.1. Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum

7. nóvember 2012 Þingsályktunartillaga um rannsókn á einkavæðingu bankanna samþykkt á Alþingi

20. júní 2013 MS ritgerð Kristínar Erlu Jónsdóttur við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands: Einkavæðing Landsbankans og Búnaðarbankans – Voru bankarnir einkavæddir á réttmætan hátt

2. júní 2016 Þingsályktunartillaga samþykkt á Alþingi um rannsókn á þætti Hauck & Aufhäuser við einkavæðingu Búnaðarbankans

7. júlí 2016 Tilkynning um skipan Kjartans Bjarna Björgvinssonar

11. nóvember 2016 Boðunarbréf til Ólafs Ólafssonar vegna skýrslutöku hjá Rannsóknarnefnd Alþingis

21. nóvember 2016 Bréf Ólafs Ólafssonar til Kjartans Bjarna Björgvinssonar um kæru til forseta Alþingis

28. nóvember 2016 Dómur Hæstaréttar um kærðan úrskurð héraðsdóms um vanhæfi dómara

12. desember 2016 Þingsályktun á Alþingi um að starf rannsóknarnefndarinnar tefjist fram yfir áramót

15. desember 2016 Úrskurður í Héraðsdómi Reykjavíkur um að að rannsóknarnefndin geti ekki krafist vitnaskýrslna fyrir dómi gegn vilja vitnanna

17. janúar 2017 Dómur Hæstaréttar þar sem úrskurði héraðsdóms er snúið við

6. febrúar 2017 Heiðar Lind Hansson, ritgerð: Aðeins meira um söguna af einkavæðingu Búnaðarbankans

12. febrúar 2017 Beiðni um aðgang að gögnum rannsóknarnefndar Alþingis

20. mars 2017 Svarbréf Ólafs Ólafssonar við viðbótarspurningum frá Rannsóknarnefnd Alþingis

29. mars 2017 Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis: Þátttaka Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA í einkavæðingu Búnaðarbanka Íslands hf. árið 2003

29. mars 2017 Yfirlýsing Ólafs Ólafssonar eftir kynningu á skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis

3. apríl 2017 Tölvupóstsamskipti Gísla Guðna Hall, hrl., við Kjartan Bjarna Björgvinsson, í kjölfar beiðni um aðgang að gögnum

27. apríl 2017 Beiðni Ólafs Ólafssonar um fund með stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis

9. maí 2017 Tölvupóstur með staðfestingu á því að Rannsóknarnefnd Alþingis hefði fengið tilteknar upplýsingar

16. maí 2017 Beiðni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um gögn frá Ólafi Ólafssyni sem hann ætli að styðjast við á fundi með nefndinni

17. júlí 2017 Kæra Ólafs Ólafssonar til Mannréttindadómstóls Evrópu, skemmri greinargerð

17. júlí 2017 Ýtarlegri greinargerð með kæru Ólafs Ólafssonar til Mannréttindadómstóls Evrópu