Lykiltímasetningar sem tengjast sögu einkavæðingar Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

1886
Starfssemi hefst í Landsbanka Íslands í júlí
Höfuðstöðvar Landsbanka Íslands 1886.
1930
Búnaðarbankinn hefur starfssemi

Búnaðarbanki Íslands hefur starfsemi í júlí mánuði þetta ár.

1995
Áætlun um einkavæðingu

Í stjórnarsáttmála Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995 er kveðið á um að leggja eigi fram áætlun um einkavæðingu á kjörtímabilinu.

1997
Gildistaka laga

Gildistaka laga númer 50/1997 um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands í maí.

1998
Ný starfssemi bankanna

Landsbanki Íslands hf. og Búnaðarbanki Íslands hf. hefja starfsemi eftir að hafa tekið yfir hlutverk og skyldur Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands í janúar.

1998
Hutur seldur í hlutafjárútboði

Um 15% hlutur í Búnaðarbanka Íslands hf. seldur í hlutafjárútboði í október. Hluti seldur í almennri tilboðssölu.

1999
Ákveðið að selja hlut í bönkunum

Ákveðið að selja 15% hlut í Búnaðarbanka Íslands og Landsbanka Íslands í nóvember 1999.

2001
S-hópurinn fær nafn

S-hópurinn fær nafn sitt í fréttaskýringu Agnesar Bragadóttur í Morgunblaðinu í mars mánuði þetta ár. Nafnið vísar til eigenda, stjórnenda og stjórnarmanna fyrrum Sambandsfyrirtækja.

2001
Alþingi samþykkir lög um sölu á hlut ríkisins

Lög um sölu á hlut ríkisins í Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands samþykkt á Alþingi í maí, rúmum tveimur mánuðum eftir að þau voru lögð fram.

2001
Sölu Landsbankans frestað

Sölu Landsbanka Íslands slegið á frest eftir að ekkert kom út úr tilraun stjórnvalda frá því um sumarið til þess að vekja áhuga 24 erlendra banka á kjölfestuhlut í honum.

2002
Hlutur í Landsbankanum seldur

Fimmtungshlutur í Landsbankanum seldur í almennu útboði um miðjan júní mánuð.

2002
Samson hópurinn lýsir áhuga á kaupum á þriðjungshlut

Björgólfur Guðmundsson, Björgólfur Thor Björgólfsson og Magnús Þorsteinsson (Samson-hópurinn) skrifa einkavæðingarnefnd undir lok júní mánaðar og lýsa áhuga á að kaupa að minnsta kosti þriðjungshlut í Landsbankanum.

2002
Auglýst eftir fjárfestum

Framkvæmdanefnd um einkavæðingu upplýsir um áhuga Samson-hópsins 5. júlí og auglýsir þann 10. eftir fjárfestum sem kaupa vilji að minnsta kosti fjórðungshlut í annað hvort Landsbanka Íslands eða Búnaðarbanka Íslands.

2002
Gengið til viðræðna

Fimm lýsa áhuga á því að kaupa í bönkunum, en samkvæmt tilkynningu einkavæðingarnefndar 25. júlí. Gengið til viðræðna við Samson, S-hóp og Kaldbak.

2002
Samson varð ofan á í vali vegna Landsbankans

Einkavæðingarnefnd kynnir í byrjun september þá ákvörðun sína að ganga til viðræðna við Samson hópinn vegna sölu ríkisins á kjölfestuhlut í Landsbanka Íslands hf.

2002
Samkomulag um sölu á hlut ríkisins

Samkomulagi náð í viðræðum um söluna á hlut ríkisins í Landsbanka Íslands og það kynnt 22. október. Samson-hópurinn festir kaup á 45,8% hlut í Landsbanka Íslands. Salan á kjölfestuhlut í Búnaðarbanka formlega hafin. S-hópnum og Kaldbaki boðið að gera tilboð í hlut ríkisins.

2002
Formlegar samningaviðræður hefjast

Breski fjárfestingarbankinn HSBC, sem var stjórnvöldum til ráðgjafar, gefur álit sitt á tilboðum í Búnaðarbankann 4. nóvember. Tilboð S-hópsins er sagt álitlegra með 66-71 stig af 100 mögulegum, á móti 64 stigum Kaldbaks. Daginn eftir hefjast formlegar samningaviðræður um söluna á hlutnum til S-hópsins.

 

2002
Rammasamkomulag undirritað

Rammasamkomulag um kaup S-hópsins á hlut ríkisins í Búnaðarbankanum undirritað 15. nóvember.

2002
Société Générale hættir við þátttöku

Ralf Darpe, fulltrúi Société Générale, kynnir stjórn Kers á fundi 11. desember að ekkert verði af þátttöku bankans í kaupum á hlut í Búnaðarbanka Íslands. Ákvörðunin er kynnt framkvæmdanefnd um einkavæðingu 13. desember, samkvæmt fundargerð.

2002
Samningar um fjármögnun

Dagana 15. og 16. janúar var gengið frá og undirritaðir samningar um fjármögnun kaupa Hauck & Aufhäuser í Eglu hf. (og þar með Búnaðarbankanum), skiptingu ávinnings söluhagnaðar þegar fram í sækti og áhættu af kaupunum. Þýska bankanum var tryggt skaðleysi, en fyrir þátttökuna fékk hann eina milljón evra í þóknun, samkvæmt skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis.

 

2003
Samningur um kaup undirritaður

Skrifað undir samning um kaup S-hópsins á 45,8% hlut í Búnaðarbanka Íslands 16. janúar.

2003
Formlegri sameiningu lýkur

Formlegri sameiningu Búnaðarbanka Íslands og Kaupþings banka lýkur 26. maí. Níu eru í stjórn sameinaðs banka, þar á meðal Peter Gatti, framkvæmdastjóri Hauck & Aufhäuser.

2004
Hauck & Aufhäuser minnkar hlut sinn

Í mars minnkar Hauck & Aufhäuser hlut sinn í Kaupþingi Búnaðarbanka að fenginni heimild viðskiptaráðherra. Seldi Eglu hf. 32,3% af eigin bréfum í félaginu.

Hauck & Aufhäuser
2005
Nýjar upplýsingar í Silfri Egils

Vilhjálmur Bjarnason, þá aðjúnkt við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands, kemur fram í Silfri Egils á Stöð 2 19. febrúar og afhendir Ríkisendurskoðun í framhaldinu gögn 22. febrúar með því sem hann segir nýjar upplýsingar um aðkomu þýska bankans að kaupum í Búnaðarbankanum.

Vilhjálmur Bjarnason
2005
Kjalar kaupir hlut Hauck & Aufhäuser

Kjalar, félag Ólafs Ólafssonar, kaupir eftirstandandi 23,12% hlut Hauck & Aufhäuser, sem með því hvarf úr eigendahópi Kaupþings Búnaðarbanka.

2005
Ríkisendurskoðun um þátt Hauck & Aufhäuser

Ríkisendurskoðun skilar fjárlaganefnd minnisblaði og samantekt um kaup S-hópsins í Búnaðarbankanum. Sértaklega er tekið fram að Hauck & Aufhäuser hafi tekið þátt sem hluthafi í Eglu hf. og sem slíkur gengið undir allar þær skuldbindingar sem stjórnvöld hafi krafist.

2005
Bankinn hafnar fullyrðingum Vilhjálms Bjarnasonar

Vilhjálmur Bjarnason heldur því fram í lok júníað Hauck & Aufhäuser hafi aldrei verið raunverulegur hluthafi í Búnaðarbankanum. Bankinn hafnar fullyrðingunni í yfirlýsingu.

2006
Fjárfestingin skilaði Hauck & Aufhäuser hagnaði

Peter Gatti, framkvæmdastjóri Hauck & Aufhäuser, vísar því á bug í viðtali við Markaðinn þann 22. febrúar að bankinn hafi ekki verið raunverulegur kaupandi við einkavæðingu Búnaðarbankans. Fjárfestingin hafi verið í samræmi við yfirlýsingar og markmið bankans og skilað honum ágætum hagnaði.

Peter Gatti

 

2006
Samantekt Ríkisendurskoðunar

Ríkisendurskoðun skilar fjárlaganefnd samantekt og telur ekkert nýtt hafa verið lagt fram sem stutt gæti víðtækar ályktanir Vilhjálms Bjarnasonar.

2012
Alþingi samþykkir rannsókn

Þingsályktun um rannsókn á einkavæðingu Fjárfestingabanka atvinnulífsins hf., Landsbanka Íslands hf. og Búnaðarbanka Íslands samþykkt á Alþingi 7. nóvember. Þriggja manna rannsóknarnefnd skili forseta Alþingis skýrslu eigi síðar en 1. september 2013.

2016
Upplýsingar berast umboðsmanni alþingis

Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis, greinir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis frá því að honum hafi borist, frá ónafngreindum einstaklingi, upplýsingar og ábendingar um hvernig leiða mætti í ljós hver hefði í raun verið þátttaka Hauck & Aufhäuser í kaupunum á hlut ríkisins í Búnaðarbankanum 2003.

Tryggvi Gunnarsson

 

 

 

 

 

2016
Erlend þátttaka í kaupum á eignarhlut verði rannsökuð

Alþingi samþykkir 2. júní þingsályktun um „rannsókn á erlendri þátttöku í kaupum á 45,8% eignarhlut Búnaðarbanka Íslands hf. o.fl.“.

2016
Héraðsdómari skipaður að stýra rannsókn

Kjartan Bjarni Björgvinsson héraðsdómari skipaður 7. júlí til að stýra rannsókn á þátttöku þýska bankans Hauck & Aufhäuser í kaupum á 45,8% eignarhlut ríkisins í Búnaðarbanka Íslands árið 2003.

Kjartan Bjarni Björgvinsson
2016
Störf rannsóknarnefndarinnar tefjast

Þingsályktun kemur fram á Alþingi 12. desember um að starf rannsóknarnefndarinnar tefjist fram yfir áramót vegna þess að vitni hafi hafnað, eða ekki sinnt því að koma til skýrslutöku hjá nefndinni.

2017
Rannsóknarnefnd skilar skýrslu

Rannsóknarnefnd Alþingis skilar skýrslu um þátttöku Hauck & Aufhäuser í einkavæðingu Búnaðarbanka Íslands árið 2003. Upplýst að þýska bankanum hafi fyrir aðkomu hans að viðskiptunum verið tryggt skaðleysi í þeim. Bankinn fékk þóknun fyrir þátttökuna en aflandsfélag á vegum Kaupþings, sem fjármagnaði kaupin og bar áhættuna af viðskiptunum, naut einnig mögulegs framtíðarávinnings.

 

2017
Ólafur Ólafsson skýrir sína hlið

Ólafur Ólafsson mætir á fund stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis 17. maí og svarar spurningum þingmanna. Fyrr um daginn hafði verið komið á framfæri myndbandi og texta ávarps sem Ólafur hafði ætlað að flytja nefndinni.